Obhliadky automobilov

Obhliadky automobilov

Sme ochotní ísť si obhliadnuť Vaše poškodené auto. Potvrdiť a dohodnúť sa na ďalšom postupe likvidácie škody.

 

Kalkulácie oprav u poistných udalostí

Kalkulácie pri stanovení ceny za opravu motorových vozidiel zaisťujeme v systémoch AUDATEX. Tento systém kalkulácií opráv zahŕňa všetky servisné, mechanické a lakovacie práce, použitý materiál, náhradné diely a časové normy, ktoré sú dané systémom.

 

Chcete predať svoje auto, ale predtým mu vylepšíme jeho vzhľad

  • leštenie a konzervácia laku
  • odstránenie drobných oderkov plastov
  • čistenie interiéru automobilu
  • čistenie motorového priestoru
  • poradenstvo

 

Odťahová služba

Potrebnú odťahovú službu vybavíme za Vás. Volajte – NON STOP